Дуудлага худалдааны зарлал


 

Дуудлага худалдааны зарлал дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

 

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн а/427 дугаарзахирамж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн а/535 дугаа рзахирамжийг хэрэгжүүлэхээр орон нутгийн өмчит бүртгэлтэй хөрөнгүүдийн дуудлага худалдааг Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газраас зохион байгуулж буй дуудлага худалдаанд, үнэ буурч худалдагдаж байгаа хөрөнгийн дуудлага худалдааг 2017 оны 12 сарын 4-нд, анхны дуудлага худалдаанд орж байгаа хөрөнгийн дуудлага худалдааг 2017 оны 12 сарын 20-ны өдрүүдэд аймгийн ЗДТГ-ын 508 тоот өрөөнд зохион байгуулна.

Дуудлагаар худалдах автомашиныг үзэх сонирхолтой иргэд, ААН-үүд 2017 оны 11 сарын 24, 27-ны өдрүүд 12 сарын 8, 15-ны өдрүүдэд тус тус автомашин хадгалах байранд ирж үзэж болно. 2017 ОНЫ 12 САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН 12 ЦАГААС БОЛОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2017 оны 12 сарын 04-ний өдрийн 11 цаг 30 минут хүртэл бүртгэнэ

Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.