Аудитын тайлан


Тайлан үзэх

2016 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжсэн худалдан авах ажиллагааны тайланг эндээс үзнэ үү.

 

2016 оны Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих худалдан авах ажиллагааны тайланг эндээс үзнэ үү.

 

татах